Jour- och Familjehem

VAD INNEBÄR DET?

Som jour- eller familjehem kan du vara singel, studerande, gift eller sambo. Det finns ingen exakt typ vi söker utan vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer. Det som har störst påverkan är att du är engagerad och att du har tid.

JOURHEM

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som behöver placeras akut. Under den tid som barnet bor i jourhemmet utreder socialtjänsten omständigheterna för att på så sätt se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. Jourhemsplaceringar är alltså kortare placeringar som fortgår till det att barnet kan åka hem till sin familj, alternativt tills när barnet placeras i exempelvis ett familjehem.

FAMILJEHEM

Ett familjehem är en familj som har en stabil tillvaro med ett stort engagemang, vilja samt tid. Du som söker ska vara del av en trygg familj där alla medlemmar är beredda på att ta emot ett barn. Vart du bor spelar inte så stor roll, du kan bo i en lägenhet, ett radhus, en villa, i en storstad eller på landet. Familjehemmet förväntas kunna visa empati och ge stöd till barnet som de tar emot. Till skillnad från en jourhemsplacering är en familjehemsplacering längre och kan vara upp till flera år.

ERSÄTTNING

Ersättning för uppdraget som jour- och familjehem utbetalas i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) rekommendationer. Det är två former av ersättningar som utgår, en för omkostnader samt en arvodesdel som är skattepliktig. Delen som avser omkostander ska täcka barnets kostnader under tiden som barnet bor hos er. Arvodet är en ersättning som utgår för uppdraget som jour- och familjehem.

här finns vi
AX Boende AB
Sankt Eriksgatan 34
112 34 Stockholm
E-post : [email protected]
Jour 24/7 : 08 33 17 49

Familjehem Jourhem