Axiom Boende

VILKA ÄR VI?

För oss är det viktigt att alla får möjlighet till en ny start, en ny framtid och ett nytt liv – på lika villkor

Varje barn har specifika behov och behöver därför matchas med en familj som ser till att just den individens behov möts. Att ta emot barn som ofta flytt från krig och annan oro är ett stort uppdrag. Oftast kommer dessa barn alldeles ensamma till Sverige. Det är därför vi på Axiom Boende lägger ner både tid och vår själ i att utreda och hitta lämpliga familjer som kan åta sig detta uppdrag.

Många av familjehemmen som idag är anslutna till oss har tidigare kommit till Sverige helt ensamma och vet hur man på snabbast sätt integrerar sig och blir en del av det svenska samhället. Familjehemmen ger barnen kärlek, närhet och en rättvis chans att lära sig det svenska språket och integreras genom en trygg familje- och livssituation.

Vi använder oss av bedömningsmetoderna BRA-Fam samt Barns Behov i Centrum (BBIC) för utredning och rekrytering av familjehem. Genom dessa metoder säkerställer vi att familjerna i fråga inte bara är lämpade att ta emot ett barn, utan även kapabla att guida barnet i viktiga frågor som exempelvis skolgång samt hälsa. Vi värdesätter även att familjerna är mångkulturella och att de talar flera språk. Inget familjehem är det andra likt och varje placering och utredning är helt unik.

här finns vi
AX Boende AB
Sankt Eriksgatan 34
112 34 Stockholm
E-post : [email protected]
Jour 24/7 : 08 33 17 49

Familjehem Jourhem